STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCPI
 GCI na Mazowszu
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 
 • GMINNE CENTRA INFORMACJI W ŁÓDZKIM
 • Strona o GCI w województwie łódzkim
  http://www.wup.mm.com.pl/


  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
  ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
  tel. (042) 630-36-67,
  tel./fax: (042) 632-90-89;
  fundacja@frp.lodz.pl
  http://www.frp.lodz.pl/gminne.htm

  Gminne Centrum Informacji w Żychlinie
  ul. Plac Wolności 4
  tel./fax: (24) 285-30-72;
  http://zychlin.infocentrum.com.pl

  Gminne Centrum Informacji w Kutnie
  ul. Kościuszki 10
  tel. (24) 253-37-42
  http://kutno.infocentrum.com.pl/

  Urząd Miejski w Zelowie
  ul. S. Żeromskiego 21, 97-425 Zelów
  tel. (044) 634-34-61, (044) 634-10-00 w. 14; fax (044) 634-13-41
  zelow@serwer.net
  gcizelow@wp.pl
  http://www.gcizelow.net

  Urząd Gminy w Widawie
  Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
  tel. (043) 672-10-34 w. 51; fax (043) 672-10-34
  gciwidawa@poczta.onet.pl
  http://www.widawa.finn.pl

  Urząd Gminy Bielawy
  ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy
  tel./fax: (046) 838-25-31;
  gcibielawy@wp.pl

  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Uniejowie
  ul. Kościelicka 26/28, 99-210 Uniejów
  tel. (063) 288-95-17, fax: (063) 288-80-75
  uniejow_gci@hotmail.com

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu
  ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio
  tel. (043) 820-31-87;
  gcibrzezno@finn.pl

  Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Gminne Centrum Informacji w Smardzewicach
  ul. Główna 16/18,
  tel./fax: (044) 710-85-41
  gci_smardzewice@op.pl

  Urząd Gminy Inowłódz
  ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
  tel. (044)710-11-44, fax: (044) 710-12-33;
  gmina@inowlodz.pl

  Urząd Gminy Rzeczyca
  ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
  tel./fax: (044) 710-52-18
  gcirzeczyca@xl.wp.pl

  Urząd Gminy w Sokolnikach
  ul. J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
  tel. (062) 784-61-95;
  gci@sokolniki.pl
  http://www.sokolniki.pl